Κυριακάτικη επίσκεψη στο μουσείο Ακρόπολης  – Νοέμβριος 2023