Dobrovoljni doprinos strukturama snabdevanja osnovnim dobrima Opštine Iliou - Februar 2024