Ματούλα Κωστοπούλου

Senior Sales Consultant

M.Kostopoulou

Η Ματούλα εντάχθηκε στην ICAP Outsourcing Solutions το 2007 ως Senior Sales Consultant στο τμήμα Πωλήσεων του Contact Center. Oι κύριες αρμοδιότητές της είναι αφιερωμένες στους τομείς της Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και της Διαχείρισης Έργων των Λογαριασμών του Contact Center.

Πριν από την ένταξή της στην ICAP Outsourcing Solutions, η Ματούλα είχε ήδη αποκτήσει μεγάλη εμπειρία στον τομέα του Contact Center - Outsourcing σε διάφορες θέσεις που σχετίζονται με τις Λειτουργίες του Τηλεφωνικού Κέντρου στην Action Plan S.A. όπως Client Service, Call Center Supervisor, Back Office Supervisor κ.λπ.

H Ματούλα είναι κάτοχος πτυχίου Bachelor στον τομέα των Υπηρεσιών Πολυμέσων από Ιδιωτικό Επαγγελματικό Ινστιτούτο στην Αθήνα.