Η Ομάδα μας

Η ομάδα μας απαρτίζεται από περίπου 1.200 αφοσιωμένους υπαλλήλους, οι οποίοι διαρκώς εξελίσσονται προκειμένου να σας προσφέρουν ένα βέλτιστο επίπεδο υπηρεσιών.

Εκπρόσωποι

Η ομάδα μας αποτελείται από περίπου 1.200 αφοσιωμένους υπαλλήλους, εκ των οποίων οι 800 είναι πλήρως απασχολημένοι σε διάφορες επιχειρησιακές δραστηριότητες που σχετίζονται με την εισερχόμενη/εξερχόμενη εξυπηρέτηση πελατών, τις τηλεφωνικές πωλήσεις, την εκτέλεση παραγγελιών, τη συνομιλία και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και υποστήριξης, καθώς και τις διαδικασίες Back Office.
Μέσω των εκπροσώπων μας προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα λύσεων που έχουν σχεδιαστεί για την υλοποίηση και τη διαχείριση των δραστηριοτήτων ενός εξωτερικού τηλεφωνικού κέντρου, σύμφωνα με τις ανάγκες και τους επιχειρηματικούς στόχους κάθε πελάτη.

Ομάδα Διαχείρισης

Επιπλέον, η ομάδα διαχείρισης έχει κατά μέσο όρο πάνω από 8 χρόνια εμπειρίας σε δραστηριότητες τηλεφωνικού κέντρου οι οποίες λειτουργούν με απόλυτη επιτυχία.
Θα αναλάβει την ευθύνη, ώστε να διασφαλίσει και να εγγυηθεί την αποτελεσματικότητα σε όλες τις επιχειρησιακές δραστηριότητές σας, θα διαχειριστεί τις καθημερινές ευθύνες -καθήκοντα του οργανισμού για τη διεκπεραίωση όλων των σημαντικών εργασιών, ακολουθώντας τις πιστοποιημένες κατευθυντήριες γραμμές μας και τις βέλτιστες πρακτικές που μας έχουν αναδείξει ως έναν από τους πιο αξιόπιστους επαγγελματικούς παρόχους υπηρεσιών τηλεφωνικού κέντρου.

Ομάδα Εκπαίδευσης και Ποιότητας

Τέλος, η ομάδα εκπαίδευσης και ποιότητας είναι αφοσιωμένη στην ανάπτυξη του προσωπικού μας και κατά συνέπεια στην ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουμε στους πελάτες μας. Για το σκοπό αυτό, η εταιρεία εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης και επανεκπαίδευσης για όλους τους εκπροσώπους, προκειμένου να διασφαλίσει ότι τηρούνται όλα τα επιθυμητά υψηλά επίπεδα ποιότητας. Η ανάγκη για εκπαίδευση προκύπτει μέσω της επίσημης διαδικασίας αξιολόγησης, η οποία συνδέεται στενά με ένα καλά σχεδιασμένο σύστημα ανταμοιβών. Το υποστηρικτικό προσωπικό, όπως οι διαχειριστές έργων, το τμήμα Back Office, τα τμήματα πωλήσεων και εξυπηρέτησης πελατών, τα τμήματα πληροφορικής και ανθρώπινου δυναμικού και εκπαίδευσης, διασφαλίζουν ότι παρέχονται πλήρεις, υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, αρχικά στους τελικούς - πελάτες και κατά συνέπεια στους πελάτες μας.

Η Διοικητική μας Ομάδα

Αλέξανδρος Σκάρλος

Εκτελεστικός Διευθυντής

Ιωάννης Μπρίκας

Operations Senior Manager

Βλάσσης Λύρας

Operations Senior Manager

Μαρία Κεσίδου

Operations Manager

Ματούλα Κωστοπούλου

Senior Sales Consultant