Εθελοντική Προσφορά στις Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών του Δήμου Ιλίου - Φεβρουάριος 2024