O nama

Ko smo mi

ICAP Kontakt Centar osnovan je 1999. i pruža usluge visokog nivoa u oblasti komunikacija i prodaje. Zapošljavamo preko 1.200 obučenih zaposlenih i utvrđeni smo kao jedno od najuspešnijih brzorastućih preduzeća u oblasti kontakt centra, proširujući prisustvo naše kompanije na grčkom i evropskom tržištu.

Imamo napredne sisteme za neprekidan rad našeg kontakt centra 24/7, kao i moderne multikanalne platforme koje obezbeđuju brz odgovor i izuzetno iskustvo za naše klijente. Sa modernim infrastrukturama obezbeđujemo bezbednost, kvalitet i efikasnost naših usluga.

Stremimo ka dugoročnim i uspešnim saradnjama, održavajući odnose u kojima sve strane dobijaju.

ICAP Kontakt Centar je član ICAP Outsourcing Solutions, jedne od vodećih grupacija za pružanje poslovnih usluga.

Sertifikati

U ICAP Kontakt Centru, kao članu Grupe ICAP Outsourcing Solutions, stavljamo akcenat na efikasnu primenu procesa koji obezbeđuju usklađenost sa najboljim praksama, poboljšavajući efikasnost naših procedura, štite životnu sredinu, garantuju bezbednost zaposlenih, kao i podataka i pripremaju kompaniju za suočavanje sa krizama.

Implementacijom niza sertifikacija obezbeđujemo kvalitetne i sigurne usluge za naše klijente, istovremeno jačajući našu održivost i konkurentske prednosti.

Nagrade

Godine 2023. ICAP Kontakt centar osvojio je nagradu ``Distingvovanja za korisničku uslugu``, na Nacionalnim nagradama za korisničku uslugu. Nadalje, u prošlosti, na sličnim događajima istog takmičenja, ICAP Kontakt centar se istakao u kategorijama ``Menadžer godine`` i ``Centar za korisničku uslugu godine.