Μαρία Κεσίδου

Operations Manager

M.Kesidou

H Μαρία εντάχθηκε στο δυναμικό της εταιρείας από τον Δεκέμβρη του 2017, όπου ξεκίνησε ως Team Leader στην Ομάδα Πωλήσεων. Το 2019 ανέλαβε καθήκοντα Supervisor έχοντας στην ευθύνη της projects τόσο εισερχόμενων όσο και εξερχόμενων κλήσεων. Από τον Ιανουάριο του 2022 έχει αναλάβει χρέη Operations Manager, σε έργα πολυμορφικά που ανήκουν σε πολλούς κλάδους.

Πριν ενταχθεί στο δυναμικό μας είχε πολυετή εμπειρία σε ανάλογους οργανισμούς που αναλάμβαναν την τηλεφωνική επικοινωνία εταιρειών με εν δυνάμει πελάτες, σε θέσεις ευθύνης.

Είναι κάτοχος πτυχίου, του διεθνούς Πανεπιστημίου University of East London, του τμήματος Business Management and Economics.

Our Leadership Team