Βλάσσης Λύρας

Operations Senior Manager

V.Liras

Ο Βλάσης διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού. Με τις ορθές κατευθύνσεις που παρέχει καθημερινά στην ομάδα του διατηρεί την ικανοποίηση των πελατών σε υψηλά επίπεδα.

Εντάχθηκε στην εταιρία το Σεπτέμβριο του 2011 σε operational θέση και από το 2024 ανέλαβε τα καθήκοντα του Operations Senior Manager στην ICAP Contact Center.

Με πολυετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχες operational θέσεις, διαθέτει πλούσια διοικητική εμπειρία.

Είναι κάτοχος πτυχίου Στατιστικής και Ασφαλιστικής επιστήμης από το Πανεπιστήμιο Πειραιά.

Our Leadership Team